İzleyiciler

19 Mayıs 2012 Cumartesi

BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR.MUSTAFA KEMAL ATATÜRKBugün Günlerden 19 Mayıs 2012
Ben Hayatımda 2 kez 19 Mayıs Ortaokulda ve Lisede gerçekten etkinliğin içinde olup O çoşkuyu Stadyumda yaşadım.3 defa 29 Ekimlerde görev alıp Bayrak taşıdım.Bunları hep gururla yaptım asla yüksünmedim,yada bahane üretmedim.Değerlerimize sahip çıkalım!!!

Öncelikle biraz Gençliğe Hitabe'yi Hatırlasak mı?
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
 Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
 Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

 Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
Bu Gençliğe Hitabeyi okuyup ne denildiğini anlayabiliyorsanız,bana yorum da yazabilirsiniz demektir.
Uyuyanlar hala varsa uyanın ATANIZ SİZİ ÇAĞIRIYOR!!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder